Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej... 

Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie

odbędzie się 14 grudnia 2017 roku

w restauracji "Marusia" w Sieradzu o godzinie 16.00

Zarząd Stowarzyszenia "Dary Losu"

oraz Nauczyciele

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 w Sieradzu

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „ Dar Samodzielności dzięki wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno- Komputerowej”- obowiązuje od 6 go listopada 2017r.

Forma terapii

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Uwagi

Integracja Sensoryczna-

8.00-11.00     12.00-19.15

13.00-17.00          

11.00-13.00    13.00-20.15  

8.30- 11.30

 

Neuro/ logopedia

14.30-18.45     

……………………

13.00-16.00 16.30-19.45   

8.00-13.00    

 

Snoezelen

15.30-19.15  

14.30-18.45   

14.00-15.00      16.00-17.00   18.15-18.45     

8.30-12.30      

 

Biofeedbeck

………………..

13.00-18.15

19.15- 20.15

9.00-13.00

 

Gimnastyka Korekcyjna

14.00-19.15     

15.00-18.15     

14.30-17.45

18.15- 18.45   

8.30- 12.30   

 

Kompetencje społeczne

13.00-19.15      

14.30- 18.45     

14.00-19.15   

………………..

 

Trening Funkcjonowania Codziennego

…………………..

15.00-19.15    

15.00-19.15    

………………….

 

Dogoterapia

13.00-19.15     

…………………..

12.00-15.00    

9.00-11.00        

 

Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

8.00-12.00                 4 środa           m-ca                       (bez XII )

   

11.00- 15.00   3 i 4 sobota           m-ca                       (bez XII )

 

Poradnictwo Społeczno-Prawne

 

2i4 w mies.     15.00-19.15 (bez I, II, III)

2i4 w mies.    15.00-19.15 (bez I,II,III)

   

W przypadku nieobecności beneficjentów i kadry ( przypadki losowe lub choroby) niektóre zajęcia są przesuwane w czasie lub nie realizowane. Szczegółowe informacje znajdują się u koordynatora.

 Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU


  • - lata 2017-2018

Po dwumiesięcznym wypoczynku wakacyjnym uczestnicy świetlicy profilaktyczno – komputerowej „Dary Losu” pełni  sił rozpoczęli zajęcia. W bieżącym roku szkolnym są to zajęcie z zakresu arteterapii, profilaktyki uzależnień oraz zajęcia komputerowe. Nasza świetlica jest ciepłym i przyjemnym miejscem spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zajęć mogą tutaj przychodzić  codziennie od godziny 15.00 do 19.00. Dzieci i młodzież mogą tutaj realizować swoje zamierzenia, rozwijać zainteresowania. Otrzymają tutaj również pomoc w odrabianiu lekcji oraz ciepły posiłek.

Czytaj więcej...


Czytaj więcej... 

XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej

Olimpiad Specjalnych- Sieradz 2017

15-17 września 2017 r. Sieradz pod hasłem "Ogólnopolski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych". Impreza prozdrowotna, wychowawcza i rekreacyjna. Skierowana do osób niepełnosprawnych. Trzystu zawodników, trenerów i wolontariuszy . Świetna zabawa i wspaniale spędzony aktywnie czas.

Trzy dniowe zawody sportowe w rożnych dyscyplinach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością. Zdrowa rywalizacja . Odnoszenie sukcesu w pokonywaniu własnych ograniczeń. Poprawienie koordynacji ruchowej , zdolności poruszania się , przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć. Wyrównywanie szans. Walka z niepełnosprawnością i świetna zabawa. To idea MATP.

Patronat honorowy objęli Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Starosta Powiatu Sieradzkiego Pan Mariusz Bądzior, Prezydent Miasta Sieradza Pan Paweł Osiewała. 
Patronat medialny- Nasze Radio.

Organizatorzy: Olimpiady Specjalne Polska, Olimpiady Specjalne oddz.reg. łódzkie

Współorganizatorzy: SOSW w Sieradzu, Stowarzyszenie DARY LOSU w Sieradzu

Wolontariusze:
Uczniowie, nauczyciele i rodzice reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sieradzu, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu.

Program imprezy:

XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych- Sieradz 2017 
15- 17 września

Piątek (15.09.2017 r.)

16.30- 18.30 Ceremonia otwarcia. Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

Sobota (16.09.2017 r.)
9. 30- 12.30 Zawody, konkurencje w środowisku wodnym, Basen Miejski w Sieradzu, ul. Aleja Grunwaldzka 10, 98- 200 Sieradz 
9.00- 14.00 Zawody, konkurencje na hali sportowej. Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz 
16.30- 19.00 Impreza towarzysząca- Wzgórze Zamkowe- Obchody 20-lecia Zajęć Rewalidacyjno- Wychowawczych.

Niedziela ( 17.09.2017 r.)
9. 00- 11.00 Zawody, konkurencje na hali sportowej. Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz 
11.00- 12.00 Ceremonia zamknięcia. Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

zaproszenie

plakat


Wspierają Nas:Czytaj więcej...


Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Średniowieczny Sieradz" dotowanego przez

Gminę Miasto Sieradz oraz środków własnych Stowarzyszenia  "Dary Losu" pochodzących z 1% podatku


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu przeprowadziło na początku maja 2017r rekrutację dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „DAR SAMODZIELNOŚCI  dzięki wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  Środowiskowej Świetlicy  Profilaktyczno-Komputerowej   DARY LOSU  w  Sieradzu ”.                                                               Już po dwóch dniach wszystkie miejsca zostały obsadzone. Od 15 maja 2017r. rozpoczęliśmy realizację zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone do marca 2019 r., dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1%.

             W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych z dofinansowania PFRON. Zajęcia realizowane są w placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu od środy do soboty.  

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna jest objęta bezpłatnymi  zajęciami   w wymiarze od 2 do 6 godzin w tygodniu.  34 beneficjentów  korzysta z bezpłatnych zajęć z następujących terapii:

- terapia Integracji sensorycznej z elementami terapii ręki oraz terapii polisensorycznej,

- terapia EEG biofeedbeck,

- terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata z elementami stymulacji bazalnej oraz  muzykoterapii

- terapia kompetencji społecznych z elementami terapii behawioralnej

- treningi umiejętności dnia codziennego z elementami ergoterapii

- terapia neuro i logopedyczna

- gimnastyka korekcyjna z elementami – kinezyterapii, terapii taktylnej, masażu klasycznego

- dogoterapia

- poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

- poradnictwo społeczno- prawne

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

          Osoby niepełnosprawne, którym pomagamy poprzez projekt „ Dar Samodzielności…” cierpią miedzy innymi na: upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera) i inne schorzenia. Każdy beneficjent otoczony jest specjalistycznym, indywidualnym wsparciem, dostosowanym odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, konkretnej choroby i postawionych do osiągnięcia w projekcie celów rozwojowych.  

 Szukasz pomocy dla swojego dziecka zgłoś się do Stowarzyszenia DARY LOSU.


rozkład zajęć do pobrania