Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

W dniu 16.06.2018r. o godz.12.00

odbędzie się spotkanie szkoleniowe dotyczące zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Szkolenie przeprowadzi wykwalifikowany dietetyk.Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim.

 Czytaj więcej...   Czytaj więcej...  Czytaj więcej...


W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23. 05.2018r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz wszystkich zainteresowanych. Szkolenie było z obszaru tematyki społeczno-prawnej i dotyczyło programów pomocowych realizowanych przez PCPR w Sieradzu. Informacji udzielała pani kierownik zespołu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych PCPR w Sieradzu. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE

 

W dniu 23.05.2018r. o godz.16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnie realizowanych programów pomocowych przez PCPR w Sieradzu.

 

Spotkanie przeprowadzi kierownik zespołu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim, oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu.

 

                                                                           

                                                                                                                                                               

 Europejski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sieradzu 2018. Przemarsz i petycja


W dn. 11.05.2018r. w Sieradzu odbyły się obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stowarzyszenie DARY LOSU jak co roku od 16 już lat jest współorganizatorem tej imprezy. Impreza ta organizowana jest, by uzmysłowić otoczeniu, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi ludźmi jak wszyscy. Tak samo jak inni kochają , bawią się, płaczą, cierpią i nieustannie pokonują swoje słabości. Chcą pracować, rozwijać się, czuć się potrzebni i wartościowi. Jednakże w życiu codziennym jest im znacznie trudnej to osiągnąć. Potrzebują pomocy, wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia. Obchody rozpoczęto przemarszem ulicami Sieradza. Wzięli w nim udział podopieczni Stowarzyszenia „DARY LOSU” w Sieradzu z rodzicami , uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sieradzu wraz z nauczycielami, , uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Adaptacyjnego z Sieradza oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach i spontanicznie włączający się mieszkańcy miasta . Pochód wyruszył z terenu SOSW przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 i przeszedł na Plac Wojewódzki gdzie spotkał się z władzami Miasta i Powiatu Sieradzkiego. Włodarzom odczytano petycje, która zawierała postulaty dotyczące poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu.

 

CYTAT: „ My, rodzice i przyjaciele osób niepełnosprawnych, nie jesteśmy tu po to, by protestować albo czegoś żądać. Ale od szesnastu lat manifestujemy swoją troskę o ich losy. W ten sposób pragniemy przypomnieć o obecności osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Przemarsz ulicami miasta Sieradza to okazja, żeby uświadomić społeczeństwu, że niepełnosprawni mają prawo do tego, co każdy obywatel. Takie osoby są wśród nas, a czasem nie mogą być razem z nami. Każdego dnia walczą o to, by być normalnie traktowanym , by zachować swoją godność. A godność to tolerancja, to poszanowanie każdego takim, jakim jest. Niestety, my jako społeczeństwo, nadal zachowujemy  dystans wobec ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Powinniśmy przełamać własne bariery i ich poznać, bo „życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne” (Albert Einstein)…

Od władz samorządowych uzyskaliśmy już wiele. Dziękujemy Wam za to, bo to Wy, Włodarze naszego Miasta i Powiatu, wspieracie nas we wszelkich działaniach   na rzecz osób niepełnosprawnych!                                                                                                                    

Jednak aby świat stawał się lepszym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin apelujemy do Was:

Panie Starosto! Panie Przewodniczący!

  1. 1.Prosimy o organizację chociaż dwa razy w roku spotkań informacyjnych dla osób ubiegających się o orzeczenie niepełnosprawności. Rodzice, opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne nie wiedzą, dlaczego tak często muszą stawać na Komisji i są zdezorientowani. Często ta niewiedza wywołuje u nich poczucie krzywdy i niewłaściwego traktowania ich spraw.

Panie Prezydencie! Szanowni Wójtowie i Burmistrzowie! Panowie Przewodniczący!

  1. 1.Zadbajcie o modernizację placów zabaw w celu dostosowania ich dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

- właściwa nawierzchnia umożliwi do nich dostęp dzieciom z niepełnosprawnością ruchową,

-   dodatkowe zabezpieczenia ( zapięcia)- dzieciom nadruchliwym,

-   oznaczenia dla dzieci niewidzących.

Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący!

  1. 2.Wskazujemy również na niebezpieczeństwo wynikające z braku chodnika między ulicami 1 Maja i Warneńczyka oraz na ul. Kosynierów. Poruszają się tam nie tylko osoby niepełnosprawne, ale mieszkańcy i petenci, którzy załatwiają sprawy w różnych instytucjach.

 

Panie Starosto! Panie Przewodniczący!

  1. 3.Prosimy o remont nawierzchni parkingu przy ul. Warneńczyka 1, gdzie znajdują się pomieszczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU, z których codziennie korzystają osoby niepełnosprawne.
  2. 4.Po raz kolejny prosimy o wyremontowanie drogi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, aby osoby poruszające się na wózkach mogły bez przeszkód z niej korzystać oraz wyznaczenie miejsc parkingowych na tej ulicy i zabezpieczenie barierkami stromego pobocza.

Panie Starosto! Panie Prezydencie! Włodarze Gmin naszego Powiatu!

  1. 5.Likwidujcie bariery architektoniczne w już istniejących budynkach użyteczności publicznej. Nie wszystkie ośrodki czy domy kultury mają podjazdy lub windy dla wózków inwalidzkich. Stare podjazdy nie nadają się do użytku, należy je wymieniać. A są na to środki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Panie Starosto! Panie Prezydencie! Panowie Przewodniczący!

  1. 6.Postarajcie się o stworzenie miejsca pobytu dziennego dla osób chorych psychicznie na terenie miasta, aby ich opiekunowie mogli odetchnąć od ciężkiej, codziennej opieki.

Panie Starosto! Panie Prezydencie!

  1. 7.Uczestnicy, rodzice oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Sieradzu proszą o spotkanie i podjęcie wspólnej, pilnej interwencji

w sprawie polepszenia sytuacji warsztatu.

W załączeniu petycja Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W załączeniu (ok. 300) podpisow osób popierających nasze postulaty.

                                                             Rodzice i Opiekunowie Osób Niepełnosprawnych”


Następnie uczestnicy marszu przeszli do Teatru Miejskiego gdzie odbyła się projekcja filmu animowanego  pt: „ Kaczki z Gęsiej Paczki” oraz impreza towarzysząca zorganizowana przez II Oddział ZUS w Łodzi.  W namiotach na powietrzu zorganizowane były: punkty konsultacyjne instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych – ZUS, MOPS, PCPR, NFZ, PUP, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus, Stowarzyszenie Amazonki, Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” , Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych AB OVO, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddziału terenowego w Sieradzu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Można było skorzystać z bezpłatnego badania: słuchu (GEERS), zmierzyć poziom cukru (Stowarzyszenie Diabetyków) czy ciśnienie krwi (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus), a także nauczyć się badania piersi na fantomie (Sieradzki Klub Amazonkek); odbyła się prezentacja specjalnych gogli - świat odczuwany przez osoby niewidzące (Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych).  Fundacja dr Clowna zapewniła wspaniałe zabawy i dostarczyła dużo uśmiechu.              Można było również obejrzeć prace podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy MOPS w Sieradzu i prace niepełnosprawnej Pani Małgorzaty Żywicy.

Finansowo wspierali nas:

ü  Starostwo Powiatowe Sieradz, PCPR-ze środków PFRON

ü  Gmina Miasto Sieradz

Pracą wolontaryjną wsparli nas:

ü  członkowie Stowarzyszenia DARY LOSU,

ü  nauczyciele SOSZW w Sieradzu,

ü  młodzieżowa grupa wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu.

Impreza była wspaniałym świętem osób niepełnosprawnych.


Link do Europejskiego Dnia Godności na nasze.fm


Link - sieradz.naszemiasto.pl

Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...

     

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego  w dniu 19. 03.2018r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie było z obszaru tematyki społeczno-prawnej i dotyczyło uprawnień socjalnych o które opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się z ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie prowadził pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie.


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...