Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 16-17.03.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie było z obszaru tworzenia strategii terapeutycznych i dotyczyło:Zachowań trudnych w ujęciu rozwojowym. Szkolenie prowadziła doświadczona terapeutka z Fundacji Zrozumieć Autyzm. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę z zakresu: podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie, dostarczenie narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych jako strategie zapobiegania występowaniu zachowań trudnych. Uczestnicy zdobyli umiejętności: odczytywania informacji, jakie stoją za zachowaniem trudnym, tworzenia strategii terapeutycznych w podejściu rozwojowym, tworzenia strategii działania w oparciu o opis konkretnego przypadku. Beneficjenci szkolenia otrzymali materiał szkoleniowy w postaci papierowej i elektronicznej.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... OGŁOSZENIE W dniach 16-17.03.2019r. odbędzie się szkolenie nt. „ Zachowania trudne w ujęciu rozwojowym ” 16.03.2019r.- sobota godz. 10.00-16.30 17.03.2019r.- niedziela godz. 10.00-16.00 Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Iwonę Wojtasik terapeutę Fundacji Zrozumieć Autyzm Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w szkoleniu.
Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 27.02.2019r. odbyło się szkolenie grupowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie dotyczyło problematyki wspierania członków rodziny z osobą niepełnosprawną ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństwa. Spotkanie prowadzone było przez psychologa, pracownika Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę i umiejętności z zakresu budowania pozytywnych więzi w rodzinie, relacji rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem, wspieraniu rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... OGŁOSZENIE W dniu 27.02.2019r. o godz.16.00 odbędzie się szkolenie nt. „Wspieranie członków rodziny z osobą niepełnosprawną ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństwa.” Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracownika Polskiego Instytutu Ericsonowskiego psycholog Panią Aleksandrę Skonieczną Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w spotkaniu.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 27.11.2018r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie było z obszaru profilaktyki zdrowotnej i dotyczyło praktycznych wskazówek rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla opiekunów faktycznych dzieci niepełnosprawnych. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanego i doświadczonego fizjoterapeutę. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę z zakresu ergonomii w pracy i życiu codziennym, przedstawienie wpływu niezdrowego stylu życia na zdrowie człowieka, zrozumienie konsekwencji dla zdrowia nieprawidłowych sposobów funkcjonowania w domu i w pracy oraz przedstawienie praktycznych wskazówek, które doprowadzą do poprawy jakości funkcjonowania. Czytaj więcej... Czytaj więcej...