Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

Projekt  SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH współfinansowany ze środków PFRON w ramach  Niepublicznej  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej DARY LOSU w Sieradzu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON dla małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności realizuje od maja 2019 r do marca 2022 projekt : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH”.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych:

- terapia Integracji sensorycznej

- terapia neuro i logopedyczna

- rehabilitacja ruchowa

- terapia psychopedagogiczna

     Ponadto bezpłatnie prowadzone są śr. 2 godz. miesięcznie:

- poradnictwo psychologiczne

- konsultacje specjalistyczne

Poniżej zamieszczamy harmonogram realizowanych działań.

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zgłoszenia na listę rezerwową do projektu przyjmowane są w systemie ciągłym na podstawie Kart Zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej.

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa; Harmonogram Czytaj więcej...    Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON realizuje od maja 2019 roku projekt : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI”, którego beneficjentami jest 32 dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych dzięki wsparciu środkami PFRON. Łóżko wodne, słuchawki do przewodnictwa kostnego oraz specjalistyczne oprogramowanie do terapii Neurofeedback to tylko niektóre z elementów wyposażenia zapewniających prowadzenie tarapii na najwyższym poziomie.

Beneficjenci systematycznie, co najmniej raz w tygodniu korzystają z terapii Integracji sensorycznej, terapii neuro i logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii EEG biofeedback, terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz treningu umiejętności społecznych TUS. W pierwszym roku realizacji przewidzianych jest łącznie 5420 godzin specjalistycznego wsparcia.

   Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 marca 2022 roku i zakłada poprawę w funkcjonowaniu u co najmniej 75 procent beneficjentów objętych wsparciem za pośrednictwem środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Plik do pobrania tutaj

    

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 8-9.06.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.  Szkolenie było z obszaru zwiększenia wiedzy i samoświadomości rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz rozszerzenia ich kompetencji rodzicielskich.

Warsztaty dla rodziców odbywały się pod nazwą     Usłyszeć siebie – Usłyszeć dziecko.

Szkolenie prowadziły doświadczone terapeutki z Fundacji Zrozumieć Autyzm.                  

  Prowadzące dzieliły się wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy z rodzicami dzieci
w spektrum autyzmu, w nurcie terapii rozwojowych, opartych na relacjach.

 

Uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu:

ü  Poznania podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie,

ü  poznania narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych,

ü  rozpoznawania emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

ü  tworzenia efektywnych strategii zaspokajania swoich potrzeb.

 

Warsztaty miały charakter interaktywny, z przestrzenią do szukania indywidualnych rozwiązań dla każdego z uczestników.

Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...


Czytaj więcej...

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Czytaj więcej...    Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie pod nazwą:

Warsztaty wspierające dla Rodziców-„Usłyszeć siebie - usłyszeć dziecko”

8.06.2019r.- sobota    godz. 9.00-16.00

9.06.2019r.- niedziela godz. 9.00-15.00

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Iwonę Wojtasik terapeutę Fundacji Zrozumieć Autyzm.                                     

Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w szkoleniu.

                        Czytaj więcej...