Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

opp100x90 

DARY LOSU

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie DARY LOSU jest organizacją pożytku publicznego od 2003 roku wspierającą osoby niepełnosprawne i ich rodziny w edukacji, rehabilitacji i życiu codziennym. Organizujemy szereg imprez integracyjnych, zabaw i spotkań dla dzieci  z placówek specjalnych oraz masowych.Z systematycznych cotygodniowych zajęć ze specjalistami korzysta ok. 70-cioro dzieci z powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, poddębickiego i łaskiego. Oferujemy im specjalistyczne terapie:

  • rehabilitacji ruchowej,
  • integracji sensorycznej SI,
  • neurologopedyczną,
  • EEG biofeedbeck,
  • snoezelen- w Sali Doświadczania Świata ,
  • kynoterapię- zajęcia z udziałem psa,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • diagnostykę i terapię psychologiczną

oraz poradnictwo społeczno -prawne i medyczne.


Jesteśmy w Sieradzu jedyną tak szeroko i systematycznie działającą organizacją na rzecz dzieci niepełnosprawnych              i zagrożonych niepełnosprawnością.


Nie pobieramy żadnych opłat za prowadzone zajęcia, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy z różnorodnych projektów a zbiórki 1% podatku są dla nas bardzo ważnym źródłem wsparcia.


Musimy pomagać, bo liczą na nas dzieci i ich rodzice - a z Sieradza i okolicznych wiosek jest bardzo daleko do Warszawy, Gdańska, Łodzi czy Wrocławia. Zatrudniając doświadczonych specjalistów, posiadając bardzo dobrze wyposażoną bazę możemy udzielać pomocy na najwyższym poziomie.

 

 

Jesteśmy szczególnie dumni z następująch działań:


Rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia DARY LOSU w Sieradzu: imprezy, dotacje, projekty, programy, zadania publiczne

2004r.

- Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo połączone z Regionalnym

Dniem Treningu Aktywności Motorycznej;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ” w Rudzie;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Warsztaty plastyczne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu;

- Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 18 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe,, Sprawni Razem”, PCPR w Sieradzu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

2005r.

- Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 28 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe,, Sprawni Razem”, PCPR w Sieradzu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2006r.

- Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 38 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, MOPS w Sieradzu, Wojewoda Łódzki, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2007r.

- Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 38 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Polska Akcja Humanitarna, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2008r.

- Dostaliśmy równe szanse- 10 lat Godności Osoby Upośledzonej    
   Umysłowo w stopniu głębokim;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Wycieczka Rogowo-Biskupin-Wenecja;

- Piknik- Żyjemy zdrowiej w Wiśle;

- Terapia metodą Snoezelen z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata;

- Zajęcia wspierające rozwój w ramach realizacji projektu,, Pomagajmy,  
by każdy dzień był lepszy od poprzedniego”

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 125 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2009r.

- Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów  
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Piknik- Żyjemy zdrowiej we Wrocławiu;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Terapia metodą Snoezelen z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata;

- Zajęcia wspierające rozwój w ramach realizacji projektu,, Pomagajmy,
by każdy dzień był lepszy od poprzedniego”;

- Zajęcia wspierające w ramach realizacji projektu ,,Najgłębiej
niezrozumiane …” wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 222 500zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, RCPS w Łodzi, Polska Akcja Humanitarna, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2010r.

- Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Terapia metodą Snoezelen z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata;

- Zajęcia wspierające rozwój w ramach realizacji zadania,, Krainy wokół    
nas”;

- Spotkanie Wigilijne.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 250 700zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, MOPS w Błaszkach, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2011r.

- Lokalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów  
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Do Samodzielności”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Wycieczka do Wisły.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 330 960zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2012r.

- Europejski Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Do Samodzielności”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 331 100zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2013r.

- Europejski Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Do Samodzielności”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 420 750zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2014r.

- Europejski Dzień Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo w Sieradzu;

- Turnus rehabilitacyjny;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Potrafię więcej, żyję lepiej”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 469 400zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2015r.

- Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Potrafię więcej, żyję lepiej”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”

- Wycieczka ,,Witaj Wrocławiu!”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 470 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2016r.

- Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Projekt ,,Potrafię więcej, żyję lepiej”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”

- Projekt ,,Chcemy być Samodzielni”

- zadanie EFS ,, Po stronie rodziny”

- Grant TESCCO;

- Darowizna TVP ,,Reklama Dzieciom”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 250 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2017r.

- Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Impreza integracyjna ,, Powitanie Lata na sportowo ”;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- NPPP DARY LOSU w Sieradzu

- Projekt ,,Potrafię więcej, żyję lepiej”

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”

- Projekt ,,Chcemy być Samodzielni”

- zadanie EFS ,, Po stronie rodziny”

- Wycieczka ,,Witaj Gdańsku”

- Darowizna TVP ,,Reklama Dzieciom”

- Impreza integracyjna ,, Średniowieczny Sieradz”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 400 000zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Starostwo Powiatowe w Sieradzu; Wojewoda Łódzki, RCPS w Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2018r.

- Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”

- projekt ,,Dar Samodzielności”

- NPPP DARY LOSU w Sieradzu

- Grant TESCO;

- CUS w Powiecie Sieradzkim;

- Kampania informacyjna ,, Sieradz Na Niebiesko”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 811 820zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, WUP w Łodzi, OPUS, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.

 

2019r.

- Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej w Sieradzu;

- Świetlica profilaktyczno-komputerowa DARY LOSU w Sieradzu;

- Spotkanie Wigilijne- Pomoc Świąteczna;

- Przedstawienie teatralne ,,Nauczyciele-Dzieciom”

- projekt ,,Dar Samodzielności”

- NPPP DARY LOSU w Sieradzu;

- CUS w Powiecie Sieradzkim;

- Kampania informacyjna ,,Sieradz na Niebiesko”.

 

Wysokość pozyskanych funduszy ponad 1 118 720zł

Instytucje współpracujące: Gmina Miasto Sieradz, PCPR w Sieradzu, PFRON, Wojewoda Łódzki, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, WUP w Łodzi, OPUS, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu, DPS w Sieradzu.


Wykres