Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

fundusze europejskie werrzeczpospolita polskaeuropejskifundusz spoeczny ue

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

 

Zakończyła się Umowa nr UEB/000022/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zawartej PFRON z siedzibą w Warszawie. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecone w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Grant w wysokości 4 320,00 zł wykorzystany został w okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku na zakup fartuchów, żelu dezynfekcyjnego, przyłbic, chusteczek do dezynfekcyjnych, dezynfektora NV800 ze stojakiem.

Dzięki wsparciu pracownicy i beneficjenci Stowarzyszenia są zabezpieczeni przed zarażeniem COVID-19.


pfron