Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.
b_150_100_16777215_00___images_loga_logodl.png b_150_100_16777215_00___images_pfron.jpg STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz tel. 509685180 Sieradz, dn:................. , „ Rozwój krokiem do niezależności ” KARTA ZGŁOSZENIOWA ............................................... Imię i nazwisko zgłaszającego ............................................... Adres zamieszkania, nr telefonu Zgłaszam udział mojego dziecka / podopiecznego ……………………........................................., urodzonego .............................................................. w Projekcie „Rozwój krokiem do niezależności" realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu w terminie 01.04.2019 – 31.03.2022 roku, współfinansowanego ze środków PFRON Do Karty dołączam: 1. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 2. Ocenę Samodzielności KARTA OCENY SAMODZIELNOŚCI Samodzielność mojego dziecka w sferze ruchowej oceniam na (właściwe zakreślić): Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze komunikacji oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze kompetencji społecznych oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Ogólną niezależność mojego dziecka oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Podpis osoby składającej Kartę Zgłoszeniową: