Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

 Czytaj więcej...     Czytaj więcej...

                                      REKRUTACJA uzupełniająca


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna uzupełniającą rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „Szansa dla najmłodszych” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych.  

      Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 14- 17 maja 2021 r w godz. 16.00- 18.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 502240354 po godz.14.00.

Karta Zgłoszeniowa

Czytaj więcej...       Czytaj więcej...

REKRUTACJA uzupełniająca


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna uzupełniającą rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych.  

      Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 19- 20 kwietnia 2020 r w godz. 16.00- 18.00.

Rekrutacja uzupełniająca - pobierz plik

Wesołych pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy

życzą Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Dary Losu w Sieradzu


Czytaj więcej...


2 kwietnia -  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm - Poznaj zanim ocenisz!


Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

 

Zakończyła się Umowa nr UEB/000022/05/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zawartej PFRON z siedzibą w Warszawie. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecone w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Grant w wysokości 4 320,00 zł wykorzystany został w okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku na zakup fartuchów, żelu dezynfekcyjnego, przyłbic, chusteczek do dezynfekcyjnych, dezynfektora NV800 ze stojakiem.

Dzięki wsparciu pracownicy i beneficjenci Stowarzyszenia są zabezpieczeni przed zarażeniem COVID-19.


Czytaj więcej...